dijous, 18 de setembre de 2008

engudronar


Informador
s: La primera informació referent a aquest mot ens la proporcionà Lourdes Martorell, que l'havia sentit d'un oncle seu, Antoni Casal, de Mas del Cortal, Forn de Canillo (Andorra).

Frase: "Ja mos han engudronat la carretera."

Significat: asfaltar, enquitranar.

Etimologia: del francès goudron ['asfalt,' 'betum,' 'quitrà']:

Nota 1: goudron, subst. masc. Definicions: 1. Substance huileuse, visqueuse et noirâtre, à odeur forte et âcre, obtenue par la distillation de diverses matières végétales ou minérales. Goudron animal, minéral; goudron de bois, de pin. 2. Goudron (de pétrole). Goudron employé dans les travaux publics pour le revêtement des routes. Synon. asphalte, bitume. 3. [...]

Nota 2: En aragonès existeixen les variants engudronar, engrudonar i engudrunar (Instituto de Verbología Hispánica). Ara falta confirmar si tenen el mateix significat que l'andorranisme. [Afegitó del 21-09-08: felquera ens comunica que "en aragonés encara se mantiene ixa forma en boca de la chent més grand, pero, como tot el conchunto de la luenga, se va perdendo. El sustantivo ye "gudrón / godrón", e el verbo "engudronar" = 'asfaltar'."]

Nota 3: Potser també relacionat amb la paraula castellana engrudo (i que està vinculada amb engrudar): 1. m. Masa comúnmente hecha con harina o almidón que se cuece en agua, y sirve para pegar papeles y otras cosas ligeras. 2. m. Can. Cola de pegar [RAE].

Nota 4: engrudar:
  1. Etimologia: Del lat. *inglutāre; de in, en, y glus, glutis, engrudo) [RAE].
  2. Definicions: 1. tr. Untar de engrudo algo. 2. tr. Can. encolar (‖ pegar con cola). 3. prnl. Tomar consistencia de engrudo [RAE].
Nota 5: El radical llatí glu- també és present a la paraula anglesa glue (subs. 'cola' i verb 'encolar') per contagi del francès antic.
  • Etimologia: c.1330, from O.Fr. glu, from L.L. glus (gen. glutis) "glue," from L. gluten "glue," from PIE *gleit-glitus "sticky," glitas "mucus;" O.E. cliða "plaster") [OnEtDict].

9 comentaris:

Anònim ha dit...

Molt bé, David, veig que ja domines el tema de l'edició.

Desconeixia aquest mot.

David Gálvez Casellas ha dit...

Je, he, ge! (T'ho poso en trilingüe)

Salvador ha dit...

Engudronar, i no asfaltar, era molt corrent a Andorra anys enrera, jo ho havia sentit dir moltes vegades. Quan s'engudronava una carretera normalment ho feia alguna empresa francesa que posava el 'goudron' o asfalt.

Chabier Lozano ha dit...

En aragonés encara se mantiene ixa forma en boca de la chent més grand, pero, como tot el conchunto de la luenga, se va perdendo. El sustantivo ye "gudrón / godrón", e el verbo "engudronar" `asfaltar´.
Molt interessant aquesta pàgina, m'ha fet molt goig.

David Gálvez Casellas ha dit...

Gràcies, Salvador!

Gràcies, felquera! Així, puc confirmar la coïncidència de forma i significat aragonès / català en l'entrada?

Chabier Lozano ha dit...

Prou que sí, m'iré pasando per este blog que m'ha pareixito mui buen, e de seguras que entre el catalán pirenenco e l'aragonés i trobamos mutas coincidencias.

David Gálvez Casellas ha dit...

Segur que sí! Ja et demanarem que ens orientis quan perdem el nord (orient?, nord?... això és ben bé una contradicció en termes d'aquelles que tan m'agraden).

Anònim ha dit...

Adishatz/Adeu Siau
Engodronar existeish en gascon.
(Engudronar existeix en gasco.)

"An tot engodronat en era Vath d'Aspa e i a pas nat arren qu'a ten(g)ut".
Han tot engudronat en la Vall d'Aspa i no hi ha rés que ha tingut.

Lacrampa

Joan ha dit...

Molt interessant. Gràcies