dilluns, 15 de setembre de 2008

brabant


Significat aprox.: Tipus d'arada amb rodes que no només solca, sinó que també capgira la terra.

Exemple 1: "Portaven un carro d'herba pel poble, i a aquelles cases hi havia un carrer estret i ple de rocs, i les vaques que anaven allí es punxaven, i l'home emprenyat, i el mosso li diu: 'Hauríeu de ferrar les vaques'. Un dia em troba i diu: 'Val res de ferrar les vaques?' 'Home, quan vaig estar a La Seu en ferràvom i quan vaig estar al Pla de Sant Tirs, que allí no fèvom res més'. Que allavons no hi havia tractors, hi havia brabants que en deien, que els feien anar els bous."

Font: Oficis i indústries d'Andorra de David Mas Canalís (Editorial Alta Fulla, "Arxiu d'Etnografia d'Andorra", Monografies 2, Barcelona, 1998), pàgina 32.

Imatge 1: Pascal Baudoin.

Exemple 2: "Era el temps en que el pagès, en altres contrades, abandonava l'ús de l'arada convencional -la típica ARADA ROMANA- per llaurar amb l'arada VOLTEJADORA, coneguda per BRABANT, que, a diferencia de la primitiva arada romana, capgirava i voltejava la terra, aportant a la superfície terra nova."

Font: Revista Atzavara (sense més detalls d'edició), "Els estris del camp en el procés de producció agrícola del Maresme", de Jaume Sabater i Comas (article complet, aquí).

Nota 1: En francès trobem:
brabant [abreviació de charrue de Brabant] agric. Petite charrue métallique à avant-train muni de roues (à double système de socs et de versoirs).

Etimologia i història: El 1800 ja és registrada per escrit l'expressió charrue de Brabant; el 1835, Brabant entès com a "mena d'arada" (« sorte de charrue »). L'origen és de Brabant, nom de la província de Bèlgica d'on prové aquest estri.


Imatge 2: Trobada a la Fototeca (text informatiu d'origen: "Il·lustració de 'La arada Brabant' (sic) publicació de l'Editorial Catalana, 1918").

Nota 2: No hem trobat el mot brabant en l'accepció 'arada' en cap dels diccionaris catalans de referència. En canvi, sí que hi és en la següent: DIEC2 i GDLC: m. [IT] Teixit de lli de fabricació manual procedent de la província belga de Brabant.