dijous, 18 de setembre de 2008

degordit - da / digordit -da


Significat
aprox.: dit d'una persona: viu, espavilat, despert; també, que va una mica a la seva [aquest sentit, encara sense confirmació].

Informador: La primera informació referent a aquest mot ens la proporcionà Lourdes Martorell, que l'havia sentit d'un oncle seu, Antoni Casal, de Mas del Cortal, Forn de Canillo (Andorra).

Exemple: “Jo hai sigut sempre degordida, bueno, degordida, parladora, i què coi!, em feva amb tothom, i m’estimaven aquella gent, pobra de tu!"


Font:
Testimoni de Maria Martisella Font, nascuda el 31 de maig de 1927 a cal Sigarró d’Encamp.
Vist a Adelaida Garcia Puy i Montserrat Ronchera Santacreu (2006). Dones d’Andorra. Andorra la Vella: Crèdit Andorrà, p. 184. [Entrevista feta el juny del 2005.]

Etim
ologia: del francès dégourdi -ie:
  1. dégourdi -ie I. Part. pass. de dégourdir. II. Emploi adj. [En parlant d'un liquide, d'un lieu] Légèrement réchauffé.
  2. dégourdir [Le compl. désigne un être ou un obj. immobilisé, inerte ou froid] Redonner vie, mouvement ou chaleur.
Nota 1: L'origen francès de degordit / digordit (finalment, del verb dégourdir) coincideix plenament amb l'origen i etimologia de la paraula equivalent en català (espavilar). No hi ha coincidència, però, en totes les accepcions. Fixeu-vos que tots dos verbs tenen una relació directa amb la noció de foc i d'allí es desplacen cap a les nocions d'escalfor, escalfar, atiar, revifar, reviure, ble, cremall, cremallot, etc.

Nota 2: espavilar:
  1. Etimologia: pres del cast. espabilar o despabilar, mat. sign. (derivat de pábilo, ‘ble’, ‘cremallot’) [DCBV].
  2. Significat: 1. Revifar el llum o el foc atiant-lo, remenant-lo, llevant-ne els cremallots; cast. despabilar, atizar. || 2. fig. Deixondir, llevar la son; cast. despabilar, despertar. || 3. fig. Avivar l'enteniment, l'enginy; cast. despabilar. a) refl. Adquirir vivor d'enteniment, d'enginy; enginyar-se. || 4. fig. Castigar per fer entrar en raó, per corregir; cast. arreglar [DCVB].
Nota 3: Pubil, pubill, pobil i pobill serien sinònims de ble i molt propers a la versió castellana pábilo i a les formes (d)espabilar/ espavilar comentades a les notes 1 i 2.

Fotografia: Presa de la pàgina web Buytiki Torches.