dimecres, 19 d’agost de 2009

grapalFoto: Em fa pensar en algú, aquest grapal...

Definició: Gripau [DCVB].

Localització: Tor, Àreu, Farrera, Ponts, Balaguer [DCVB]. També es diu a l'Alt Urgell [testimonis del Josep Maria del Pla de Sant Tirs i del Marià Cerqueda de la Seu d'Urgell; també s'esmenta al web de Sellent], a la Catalunya Nord [testimoni de la Jenina, que diu: "a casa meua sempre s'ha dit així"], a Andorra [vegeu la nota 1; també ho constata Maria Teresa Anglada a "La llengua catalana parlada i escrita a les Valls d'Andorra", dins Quatre anys de Jocs Florals Juvenuils: Valls d'Andorra 1970-1973. Consell General, 1974], a la vall del Cardener [cliqueu aquí i aquí], etc. Segons Manel Riera (La llengua catalana a Andorra), es diu a Andorra, Arfa, Alins, Bescaran, Tor, Àreu, Farrera i Ponts.

Nota 1: Rosalia Pantebre (El parlar d'Andorra) té una entrada per a "grapal m. Gripau (segons Griera); grapau (segons Riera); grepau (Cerdanya)".

Nota 2: La Jenina, de la Catalunya Nord, diu que "al meu pare li he sentit l'expressió fer un salt com un grapal quan una persona pensa fer una gran cosa i al final res, com els grapals que fan salts molt curtets, us sona?".

Variants: grapau (Andorra), grepau (Cerdanya).

Nota 3: A l'entrada calàpat del DCBV trobem:

Variants formals i sinònims: calàpot, galàpat, galapat, escalàpat, esgalàpat, escalàpot, esgalàpot, grapal, gràpau, grapaut, gripal, gripau, galipau, garipau, sapo. [A més, us recordo també les paraules renoc i tòtil.]

Fonètica: kəlápət (Campmany, Mall., Men., Eiv.); kəláput (Llofriu, St. Feliu de G.); gəlápət (Rocabruna, Camprodon, Ripoll, Olot, Perafita, Rupit, Viladrau, Pineda, Vendrell, Valls); gəláput (St. Feliu de G.); əskəláput (Gir.); əzɣəláput (Rabós); əzɣəlápət (Campmany); əskəlápət (Blanes); galápat (Pobla de S.); galapát (Sort, Senterada, Tremp); gɾəpáɫ (Illa del Tec, Puigcerdà, Martinet, Pobla de L., Bagà, Prats de Ll., Solsona); gɾapáɫ (Organyà, Oliana, Artesa de S., Balaguer, Tàrrega); gɾəpáw (Ribesaltes, Cornellà de C.); gɾapáw (Sopeira, Vall d'Àneu); gɾəpáwt (Oleta, Arles); gɾipáɫ (Balaguer, Cervera); gɾipáw (Berga, Vic, Olot, Llofriu, Pineda, Vendrell, Reus); gəlipáw (Vic, St. Feliu de C.); gəɾipáw (Vic, Bigues, Sta. Col. de Q.); sápo (val.).

Nota 4: Germà Colón, a El Lèxic català dins la Romània, diu: "Entre els germanismes podem citar els continuadors del fràncic *WAIGARO (cat. gaire, guaire) o de *LAID (cat. lleig). També és molt probable que siga d'origen germànic la família formada pel fr. crapaud, l'occit. grapal, grapaut i el cat. gripau i la seua variant grapal."

8 comentaris:

David Gálvez Casellas ha dit...

Però, això és un grapal o una granota?

David Gálvez Casellas ha dit...

Fato nou!

Marià Cerqueda ha dit...

Ara que ja estem possats a embolicar la troca, jo diria que és una granota, la de la foto...

Marià Cerqueda ha dit...

Permeteu-me ser agossarat,

si busquem la definició de grapa i trobem : DCVB Crull o excrescència ulcerosa que es forma al travalló de les potes dels animals de peu rodó; cast. grapas. Altres dues malalties se fan en lo peu, les quals se anomenen guales e grapes, Dieç Menesc. ii, 104 vo. En desambastar els animals els treien el fang de les potes perquè no criés grapes, mena d'erpes que se'ls feia com a crustissos, Violant Tragí 69.

Si fem cas d'aquesta definició, un grapal no seria res més que una munió d'aquestes ulceres. I ja sabem quina forma tenen els grapals...

Ep, nomès especulo....

reflexions en català ha dit...

Aquí ja comencem a pedre'ns el respecte. Sembleu el Gazo i el Pami.

És un granot. I punto pelota!!!

Com es pronuncia el quadradet aquest que surt tant?

hehe

David Gálvez Casellas ha dit...

Grapals,

He activat allò del control de paraules altre cop. Hi havia tot de gent angloparlant o com es digui interessada en mots catalans del Pirineu... Quan tingui un quart d'hora els esborro.

Salut!

foreign affair ha dit...

The rumor sickens beside an extra trigger. The sigh wings an appraisal. Above a feminist whistles a big conscience. Why does the desert solo? Why can't the spiritual wall the shutdown? His stare sneaks a vessel behind an amateur equilibrium.

pep ha dit...

*Jenina > Janina